E-SHOP PODIATRIEZR.CZ

Ortopedie a Podiatrie Poliklinika Žďár nad Sázavou 
Jsme odborné lékařské pracoviště, které se zabývá diagnostikou, prevenci a léčbou dysfunkcí a deformit nohou. Důležitou součástí komplexního přístupu je i správná indikace funkčních vložek, individuálně zvolený typ a přizpůsobení. Pracujeme s několika renomovanými systémy, ke kterým patří i ověřené vložky PowerStep(USA) a TalarMade(UK). Jako výhradní zástupce těchto značek v ČR nabízíme tyto produkty registrovaným odborným pracovištím v tomto e-shopu. 

 

Funkční vložky jsou důležité

I nohy strukturálně a funkčně ve fyziologických rozmezích, chůzí (aktivity, sport, profesní zátěž, …) po tvrdých površích (beton, dlažba, asfalt,… ), dříve či později dojdou k poškození. A to připočítejte s věkem snižující se kvalitu vazů, kondicí svalů, koordinaci CNS a degeneraci kloubů. A běžná obezita k tomu. A přidružené onemocnění, především cukrovka a její zničující dopad skrze postižení periferních cév a nervů. Ovšem 80% nohou (dolních končetin ) v populaci jeví odchylky od normy ve struktuře (nepřiměřená valgozita kolen, varozita bérců, … ) nebo dysfunkci (nejč. vrozená odchylka orientace osy hybnosti subtalárního kloubu).

Pravidlo č. 1: Dlouhodobě porušená funkce se projeví změnou struktury, tak jako strukturální vada podmiňuje dysfunkci. 

Funkční vložky nejsou jediným, ale dle mého názoru nejdůležitějším atributem konzervativní terapie. Aktivní fyzioterapie je vhodná a měla by odborné stélkování provázet. Ale suďte realisticky. Kolik lidí je schopno a ochotno pravidelně a dlouhodobě cvičit? Nehledě na to, že efektivita bude vždy omezená, protože proti tíze celého těla je to nerovný boj i u zdravých a neobézních jedinců.  Ale přesto jsou šikovné fyzioterapeutické intervence přínosem, nejen kondiční cvičení, ale i mobilizace segmentů nohy a relaxační techniky.  

Základní morfologie nohou je každému daná a s vyjímkou dětského věku není naší ambicí jí usměrňovata měnit. Naopak deformitám musíme předcházet. Pokud už existuje plně rozvinutá strukturální deformita typu hallux valgus či hallux rhigidus, tak kausálním řešením je pouze operace.

Nejjednodušším hodnotícím kritériem morfologie nohy je podélná klenba, resp. její mediální oblouk. Klenbu si můžeme objektivizovat jednoduchými způsoby, klinickým vyšetřením, prostou podoscopii. Důležité je hodnotit klenbu ve statickém stoji, ale i její změny ve fázích krokového cyklu, především v midstance periodě. Pak se zjednodušeně můžeme vydat dvěma směry. Jedním je hledání řešení pro statické či dynamické hyperpronátory, což je řazeno klasickou typologií k dysfunkcím RFvar a FFvar. Důsledkem jsou klinické obtíže spojené především s nestabilitou přednoží a přílišnou IR bérce, což vede k biomechanickému konfliktu v oblasti kolen a kyčlí. Druhým směrem je noha klenutá, obvykle spojená s FFvalg dysfunkcí. Pes cavus má výrazně omezenou tlumící schopnost při "heel striku".což je častá spolupříčina bolestí v oblasti zad. Přednoží trpí metatarsalgiemi s otlaky pod hlavičkami vertikalizovaných metatarsů.

Úkolem pro funkční vložky je bránit zdravou nohu před přetěžováním. Při dysfunkcích je zadáním zlepšit kontaktní plochy nášlapu při fungování všech fází krokového cyklu a bránit hyperkorekčním mechanismům. Platforma funkční vložky musí mít variantu adekvátní patní misky a podpory mediálního oblouku podélné klenby, resp. i příčné - hlavně u cavosních nohou. To je základ. Pak můžeme reagovat podle typologie vady, individuální doupravovat, což v praxi znamená možnosti supinačního klínkování zánoží a přednoží, resp. V. mett. Nezapomínejme na podpatěnku, která je úspěšná při velmi časté kontraktůře Achilovky a či dorovnání nestejné délky končetin.  

Pravidlo č.2: V rozumné míře bojujeme proti asymetrii a nestabilitě

Je třeba se vyvarovat extrémů jakéhokoli druhu, spíše méně je více, protože lidský kloub není stištěná ocelová kardanka. Má své fyziologické vůle ve stabilitě, míru elastického prahu v krajních polohách atd.

Rozhodnutí o použití konkrétní stélky, resp. systému některé z renomovaných značek, musí vycházet z důkladného klinického vyšetření, ev. verifikované nejlépe dynamickou pedobarografii. Jednotlivé systémy výrobců se odlišují poměrem míry korekce a komfortu. Jinou vložku budete volit pro mladého sportovce na běh, jinou pro staršího diabetika. Design a střih volíme vždy ve vztahu k použité obuvi a předpokládané aktivitě. Materiály jsou více méně podobné, je to kombinace EVA a semi/rigidního skeletu a kvalitního „top coveru“, tzn. odolného jak smykovým silám, tak respektující hygienické požadavky. A v neposlední řadě je to „benefit-cost ratio“. Je více kvalitních systémů, ale cenově nepřiměřené. Takže je žádoucí a rozumné volit dostatečnou kvalitu, za přijatelnou cenu. Nejlepší a nenahraditelná je vlastní zkušenost a vybrat jeden, resp. několik málo systémů, které se vhodně doplňují a pokryjí spektrum možných vad.

O důležitosti správně fungujících nohou, o vlivu jejich nefungování nejen na ně samotné, ale na další etáže pohybového aparátu se není třeba mezi podiatry rozepisovat.  Ve společnosti, resp. někdy, bohužel i u odborné veřejnosti je to stále podceňovaná problematika. Většinou se lidé začnou zajímat, až když se vytrácí ta samozřejmost bezbolestného pohybu. Funkční vložky nejsou laciné, ale ve stínu miliardových obratů byznysu s všemožnými léčivými preparáty a roztodivnými doplňky všech alternativ, s etiketou zázračných účinků, bez souvislosti s principy „evidence base medicin“ jsou racionální a výhodnou investicí do vlastního zdraví.