Proč funkční vložky ?

I nohy strukturálně a funkčně ve fyziologických rozmezích, chůzí, profesní zátěží, sportem, zvláště po tvrdých površích, dojdou dříve či později k poškození. Ovšem 80% nohou v populaci jeví vrozené odchylky od normy ve struktuře nebo dysfunkci. A to připočítejte s věkem snižující se kvalitu vazů, kondicí svalů, koordinaci CNS a degeneraci kloubů. A běžná obezita k tomu. A přidružené onemocnění, především cukrovka a její zničující dopad skrze postižení periferních cév a nervů. Naše nohy si zaslouží naši pozornost, podporu a péči.   

Funkční vložky nejsou jediným, ale dle mého názoru nejdůležitějším atributem prevence a konzervativní terapie obtíží v oblasti nohou. Aktivní fyzioterapie je vhodná a měla by odborné stélkování provázet. Ale suďte realisticky. Kolik lidí je schopno a ochotno pravidelně a dlouhodobě cvičit? Nehledě na to, že efektivita bude vždy omezená, protože proti tíze celého těla je to nerovný boj i u zdravých a neobézních jedinců. Ale přesto jsou šikovné fyzioterapeutické intervence přínosem, nejen kondiční cvičení, ale i mobilizace segmentů nohy a relaxační techniky.  

Základní morfologie nohou je každému daná a s vyjímkou dětského věku není naší ambicí jí usměrňovat a měnit. Naopak deformitám musíme předcházet. Pokud už existuje plně rozvinutá strukturální deformita typu hallux valgus či hallux rhigidus, tak kausálním řešením je pouze operace.

Nejjednodušším hodnotícím kritériem morfologie nohy je podélná klenba, resp. její mediální oblouk. Klenbu si můžeme objektivizovat jednoduchými způsoby, klinickým vyšetřením, prostou podoskopii. Důležité je hodnotit klenbu ve statickém stoji, ale i její změny ve fázích krokového cyklu, především v midstance periodě. Pak se zjednodušeně můžeme vydat dvěma směry. Jedním je hledání řešení pro statické či dynamické hyperpronátory, což je řazeno klasickou typologií k dysfunkcím RFvarC a FFvarC. Důsledkem jsou klinické obtíže spojené především s nestabilitou přednoží a přílišnou IR bérce, což vede k biomechanickému konfliktu v oblasti kolen a kyčlí. Druhým směrem je noha klenutá, obvykle spojená s FFvalgN dysfunkcí. Pes cavus má výrazně omezenou tlumící schopnost při "heel striku", což je častá spolupříčina bolestí v oblasti pat i bederní páteře. Přednoží trpí metatarsalgiemi s otlaky pod hlavičkami vertikalizovaných metatarsů a kladívkovitými deformitami prstů. 

Úkolem pro funkční vložky je bránit nohu před přetěžováním. Při dysfunkcích je zadáním zlepšit kontaktní plochy nášlapu při fungování všech fází krokového cyklu a bránit hyperkorekčním mechanismům. Platforma funkční vložky musí mít variantu adekvátní patní misky a podpory mediálního oblouku podélné klenby, resp. i příčné - hlavně u cavosních nohou. To je základ. Pak můžeme reagovat podle typologie vady, individuální doupravovat, což v praxi znamená možnosti supinačního klínkování zánoží a přednoží, resp. stabilizaci V. metatarsu.  Nezapomínejme na podpatěnky, které jsou úspěšná při velmi časté kontraktůře Achilovky či dorovnání nestejné délky končetin.  

V rozumné míře bojujeme proti asymetrii a nestabilitě. Je třeba se vyvarovat extrémů jakéhokoli druhu, spíše méně je více, protože lidský kloub není stištěná ocelová kardanka. Má své fyziologické vůle ve stabilitě, míru elastického prahu v krajních polohách atd.

Rozhodnutí o použití konkrétní stélky musí vycházet z důkladného klinického vyšetření. Jednotlivé systémy výrobců se odlišují poměrem míry kompenzace a komfortu. Jinou vložku budete volit pro mladého sportovce na běh, jinou pro staršího diabetika. Design a střih volíme vždy ve vztahu k použité obuvi a předpokládané aktivitě. Materiály jsou více méně podobné, je to kombinace EVA a semi/rigidního skeletu a kvalitního „top coveru“, tzn. odolného jak smykovým silám, tak respektující hygienické požadavky. A v neposlední řadě je to „benefit-cost ratio“. Je více kvalitních systémů, ale cenově nepřiměřených. Takže je žádoucí a rozumné volit dostatečnou kvalitu, za přijatelnou cenu. Nejlepší a nenahraditelná je vlastní zkušenost a vybrat do své praxe jeden, resp. několik málo systémů, které se vhodně doplňují a pokryjí spektrum možných vad.

O důležitosti správně fungujících nohou, o vlivu jejich nefungování nejen na ně samotné, ale na další etáže pohybového aparátu se není třeba mezi podiatry rozepisovat. Ve společnosti, resp. někdy, bohužel i u odborné veřejnosti je to stále podceňovaná problematika. Většinou se lidé začnou zajímat, až když se vytrácí ta samozřejmost bezbolestného pohybu. Funkční vložky nejsou laciné, ale ve stínu miliardových obratů byznysu s všemožnými léčivými preparáty a roztodivnými doplňky, bez souvislosti s principy „evidence base medicine“ jsou racionální a výhodnou investicí do vlastního zdraví.