II. Podiatrické setkání 14.10.2022

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás s radostí pozval na II. Podiatrické setkání ve Žďáře nad Sázavou.

Letošním nadstavbovým tématem je jedna z možností konzervativní terapie, tj. aplikace funkčních vložek a představení nové produktové řady na českém trhu, systému prefabrikovaných stélek PowerStep.

Akce je určena pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří se o tuto kapitolu podiatrie zajímají. I pro operatéry je cenné znát možnosti prevence a výsledky konzervativní terapie. Důležité je to v případech, kdy není indikovaná operace, resp. v indikační rozvaze operativy, v rámci individuálního přístupu.

Pro mne je multioborová podiatrie trvalou výzvou a zadáním ke vzájemné spolupráci. V tomto smyslu si Vám dovoluji nabídnou další příležitost osobního setkání, užitečné diskuse a sdílení zkušeností.

Buďte vítaní ve městě pod Santiniho hvězdou.  

Bude nám ctí a potěšením,
MUDr. Radek Černý

Organizátor:
MUDr. Radek Černý

Ortopedická ambulance a podiatrie Poliklinika Žďár nad Sázavou
Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

Záštita akce:
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta měta Žďář nad Sázavou

Přihláška k účasti: cerny@radekcerny.cz

Účastnický poplatek: 2 000 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvením, oběd a 1 pár vložek PowerStep. 
 

PROGRAM

08:00 – 08:50
REGISTRACE
08:55 – 09:00  
ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Martin Mrkos, starosta města Žďár nad Sázavou
 
Blok I. 
09:00 – 09:20
NOHA: STRUKTURA, FUNKCE
Repetitio est mater studiorum - opakování je matka moudrosti. Noha je ve struktuře i funkci velmi specifická. Náhledy na principy fungování jak jednotlivých segmentů, tak celku nejsou ustálené, ale je nutné znát ověřené základy, od kterých se odvíjí veškerá diagnostika a terapie.
09:20 – 09:35 
DISKUZE
09:35 – 09:55
NOHA: DYSFUNKCE, TYPOLOGIE
Conditio sine qua non – podmínka bez které to nelze uskutečnit. V globálním srovnání je typologie nohy u české odborné veřejnosti stále postavena převážně na statických parametrech a historických paradigmatech. Je nezbytné více zapojit do běžné praxe znalosti funkční typologie.
09:55 – 10:10 DISKUZE
10:10 – 10:30
COFFEE BREAK
 
Blok II.
10:30 – 10:50
FUNKČNÍ VLOŽKY
Jednou ze základních možností konzervativní terapie je aplikace vložek do bot. I když terminologie je nejednotná, tak označení funkční vložky je vhodné, protože zdůrazňuje hlavní zadání pro vložky v botě : zlepšit funkci, kompenzovat dysfunkcí, či škodlivé hyperkorekční mechanismy.
10:50 – 11:05
DISKUZE
11:05 – 11:20
POWERSTEP
Pro podiatrické odborníky v ČR jsou k dispozici kvalitní systémy prefabrikovaných vložek. Důležitá součást marketingu těchto zdravotnických prostředků je doprovodná podpora formou seminárního vzdělávání, či workshopů. Vždy je dobře a lépe, když je z čeho vybírat, proto Vám představujeme novou značku Powerstep.
11:20 – 11:30
DISKUZE
11:30 – 12:30 OBĚDOVÁ PAUZA
 
Blok III.
12:30 – 14:00
PRAKTICKÉ CVIČENÍ na vyšetření nohou a aplikaci funkčních stélek PowerStep.