Podiatrické setkání 5.11.2021

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás pozval na Podiatrické setkání ve Žďáře nad Sázavou.

Náhledy a zkušenosti v diagnostice a terapii obtíží v oblasti nohou se mohou u odborníků různých lékařských disciplín odlišovat. A to je příležitost a podnět k inspirativní diskusi a vzájemnému obohacení. Stále totiž platí antická moudrost „Timeo lectorem unius libri", čili „Bojím se čtenáře jediné knihy".

Důležité je komunikace, nenahraditelné je osobní setkání. Pevně doufám, že tento listopadový pátek prožijete ve Žďáře nad Sázavou ve spojení objemného s užitečným.

MUDr. Radek Černý

Organizátor:
MUDr. Radek Černý, ortopedická ambulance a podiatrie, Poliklinika Žďár nad Sázavou

Záštita akce:
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města Žďár nad Sázavou

Odborně garanti:
MUDr. Libor Filip, ortopedické odděleni Nemocnice České Budějovice a.s.
Předseda sekce chirurgie nohy české společnosti pro ortopedii a traumatologii

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MAH, LL.M, diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov Prezident české podiatrické společnosti

MUDr. Petr Krawczyk, Ortopedická protetika Proteor.cz s.r.o. Ostrava, Olomouc Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., Diabetologické centrum FN Motol
Zástupce přednosty interní kliniky 1 LFUK a FN Motol

Mgr. Pavla Rybová, hlavní fyzioterapeut, Podiatrické centrum Jablonec nad Nisou
Členka řídící rady České podiatrické společnosti


Přihláška k účasti:
cerny@radekcerny.cz

Účastnický poplatek: 1 000 Kč
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK Č. 16 a certifikovaná českou podiatrickou společností.

 

PROGRAM

08:00 – 08:50
REGISTRACE
08:55
ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Martin Mrkos ACCA. starosta města Žďár nad Sázavou
 
Blok I. 
NOHA
09:00 – 09:20
MUDr. Radek Černý: STRUKTURA, FUNKCE
09:20 – 09:35
DISKUZE
09:35 – 09:55
MUDr. Radek Černý: DYSFUNKCE, TYPOLOGIE
09:55 – 10:10
DISKUZE
10:10 – 10:30
COFFEE BREAK
 
Blok II.
HALLUX VALGUS
10:30 – 10:50
MUDr. Radek Černý: HALLUX VALGUS
10:50 – 11:05
DISKUZE
11:05 – 11:20
MUDr. Libor Filip: OPERATIVA FIV
11:20 – 11:30
DISKUZE
11:30 – 11:50
Mgr. Pavla Rybová: REHABILITACE V PREVENCI A TERAPII HV
11:50 – 12:00
DISKUZE
12:00 – 13:00
OBĚDOVÁ PAUZA
 
Blok III.
DIABETICKA NOHA
13:00 – 13:30
MUDr. Pavlina Pit'hová, Ph.D.: DIABETICKÁ NOHA
13:45 – 14:15
MUDr. Krawczyk, MUDr. Koliba, MBA,MHA,LL.M
Offloading pro pacienty se syndromem diabetické nohy ve světle nových doporučených postupů
14:15 – 14:30
DISKUZE

 

Podiatricke-setkani-10
Podiatricke-setkani-11
Podiatricke-setkani-12
Podiatricke-setkani-13

Podiatricke-setkani-14
Podiatricke-setkani-15
Podiatricke-setkani-4